Từ thời xa xưa, đá Dzi Tây Tạng đã được tôn sùng như những lá bùa thiêng, được mang theo và ban phước lành cho người đeo. Đá Dzi có thể được mặc sở hữu bởi mọi người từ mọi tầng lớp, tôn giáo, giới tính, tuổi tác và đó là một cơ duyên thiêng liêng đáng kính mà bất kì chúng ta nên trân trọng.

Hãy cùng Thesilkroad.vn trao đổi và tìm hiểu những thông tin về đá DZI – viên đá quyền năng và huyền bí nhất thế giới:

1. Những viên đá Dzi có mắt

2. Những viên đá Dzi có hoa văn đặc biệt

3. Những câu chuyện về đá Dzi

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________